Secretaria i Serveis jurídics

Portada » Secretaria i Serveis jurídics

La secretaria té atribuïdes les funcions públiques necessàries de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. A continuació trobareu un llistat de les seves funcions principals:

  •  Registre general de la corporació
  •  Preparació, impuls i la tramitació dels expedients administratius fins a dictar-se la corresponent resolució o acord dels òrgans de govern de la corporació, així com vetllar per al   seu compliment
  •  Servei de nòmines i assessorament laboral als ajuntaments de la comarca que ho sol·licitin
  •  Contractació administrativa
Si el que voleu és verificar documents emesos pel Consell Comarcal del Ripollès mitjançant un codi de segur de verificació, podeu fer-ho aquí:
 

Contacteu amb nosaltres

Persona de contacte: Carles Sánchez

Telèfon: 972 70 32 11 · ext. 218

Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 15 h
Des de l’11 de setembre fins al 31 de maig, també obrim el dimarts de 16 a 19 h.