Subvencions

Portada » Subvencions

Les subvencions són també una de les activitats del consell comarcal, en tant que constitueixen el mitjà legal per fomentar i col·laborar en totes les iniciatives sorgides en el territori.

 

SUBVENCIONS 2020

En aquest apartat podeu consultar i descarregar tota la documentació relativa al Pla estratègic de subvencions del 2020:

 

📑 Pla estratègic de subvencions 2020

SUBVENCIONS 2019

En aquest apartat podeu consultar i descarregar tota la documentació relativa al Pla estratègic de subvencions del 2019.

 

SUBVENCIONS PEL FOMENT D’ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL:

📥 Annex 2 · Model de sol·licitud | El termini de presentació de sol·licituds de subvencions pel foment d’activitats d’interès social, promoció d’una finalitat pública comarcal i la cobertura d’activitats escolars va expirar el 28 de juny de 2019

📥 Annex 3 · Model de justificació | ⚠ guardeu-lo abans d’omplir-lo

📥 Annex 4 · Fitxa del creditor | ⚠ guardeu-lo abans d’omplir-lo

📤 Presentació telemàtica de sol·licituds

 

SUBVENCIONS DEL PLA COMARCAL DE FIBRA ÒPTICA:

📥 Annex 1 · Model de sol·licitud | ⚠ guardeu-lo abans d’omplir-lo

     El termini de presentació de sol·licituds de subvencions per a l’execució de projectes d’implantació, desenvolupament, millora, desplegament o ampliació de xarxes de fibra òptica es clourà el 17 de juny.

📥 Annex 2 · Model de justificació | ⚠ guardeu-lo abans d’omplir-lo

📤 Presentació telemàtica de sol·licituds

 

ALTRES DOCUMENTS

📑 Pla estratègic de subvencions 2019

📑 Reglament de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès

📑 Bases de les subvencions pel foment d’activitats d’interès social, promoció d’una finalitat pública comarcal i la cobertura d’activitats escolars

📑 Bases de les subvencions per a l’execució de projectes d’implantació, desenvolupament, millora, desplegament o ampliació de xarxes de fibra òptica

📑 Anunci de l’aprovació de les bases de la primera edició del Concurs d’eslògans contra la violència de gènere

📑 Anuncio de la aprovación de las bases de la primera edición del Concurso de eslóganes contra la violéncia de género

Al desplegable següent hi trobareu la informació més rellevant de les línies de subvenció principals:

 

Hi poden optar, en concurrència competitiva, persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions privades, cooperatives, escoles, etc. Queden excloses de manera expressa les administracions i entitats públiques.

Descripció:

Per a activitats culturals, festives o de caràcter social

Requisits:

Que es desenvolupin com a mínim en dos municipis de la comarca o que es desenvolupin en un únic municipi, però amb participació d’entitats, agents o associacions de més d’un municipi de la comarca.

Cost previsible:

Quantitat disponible fins a un màxim global de 5.000,00 €. Tanmateix, la quantia de cada subvenció atorgada en cap cas podrà ser superior a  400,00 €.

Hi poden optar, en concurrència competitiva, persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions privades, cooperatives, escoles, administracions, etc.

Descripció:

Pera l’edició de llibres, pel·lícules o documentals d’interès comarcal.

Requisits:

Que tinguin el suport de com a mínim dos municipis de la comarca.

Cost previsible:

Quantitat disponible fins a un màxim global de 1.000,00 €. Tanmateix, la quantia de cada subvenció atorgada en cap cas podrà ser superior a 450,00 €.

 

Hi poden optar, en règim de concurrència competitiva, persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions privades, cooperatives, administracions, entitats públiques, etc.

Descripció:

Activitats organitzades per una entitat de la comarca en algun municipi del Ripollès i que suposa una commemoració especial o bé que acull una activitat de caire comarcal, provincial, nacional o mundial (per exemple, Ciutat pubilla de la sardana, Ciutat gegantera de Catalunya, campionat mundial, aplec territorial, concurs comarcal, etc.). 

Requisits:

· Activitats organitzades per una entitat de la comarca en algun municipi del Ripollès.

· Suposa una commemoració especial o bé que acull una activitat de caire comarcal, provincial, nacional o mundial

Cost previsible:

Quantitat disponible de fins a un màxim global de 2.500,00 €. Tanmateix, la quantia de cada subvenció atorgada en cap cas podrà ser superior a  600,00 €

 

Hi poden optar els centres d’ensenyament de la comarca del Ripollès.

Descripció:

Per a les activitats organitzades en el marc del projecte Ripollès: Territori Educador següents: Què en fem dels boscos?, FER.CAT, Empresa jove europea”, RENOWA’T i/o DESENDOLLA’T.

Cost previsible:

Quantitat disponible fins a un màxim global de 1.750,00 €, a repartir entre els centres participants.

Hi poden optar la ZER Vall del Ter (escoles Els Pinets, L’Esquirol, La Daina i Les Moreres) i la ZER Comte Arnau (escoles de Vallfogona i Núria Morer i Pi).

Descripció:

Per a activitats escolars de les zones escolars rurals del Ripollès que fomentin la cohesió entre els centres d’ensenyament i els alumnes.

Cost previsible:

Fins a un import global màxim de 1.000 euros. Import fix de 200 € per a cada ZER. La resta de l’import es repartirà proporcionalment en funció del nombre d’alumnat de cada ZER.

Hi poden optar, en modalitat de concurrència competitiva, persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions privades, cooperatives, escoles, etc. En queden excloses de manera expressa les administracions i entitats públiques.

Descripció:

Per al foment d’una activitat pública, un interès social o per a la promoció d’una finalitat pública comarcal.

Requisits:

Que es desenvolupin com a mínim en dos municipis de la comarca o que es desenvolupin en un únic municipi, però amb participació d’entitats, agents o associacions de més d’un municipi de la comarca.

Cost previsible:

Quantitat disponible fins a un màxim global de 5.000,00 €. Tanmateix, la quantia de cada subvenció atorgada en cap cas podrà ser superior a 400,00 €

Hi poden optar, en modalitat de concurrència competitiva, les associacions de familiars d’alumnes o els centres educatius de la comarca del Ripollès. En queden excloses de manera expressa les administracions i entitats públiques.

Descripció:

Col·laborar en la implementació de cursets d’esquí dins de la comarca del Ripollès.

Cost previsible:

Quantitat disponible fins a un màxim global de 5.000,00 €. S’assignaran en funció del nombre de participants totals. 

Hi poden optar, en modalitat de concurrència competitiva, els ajuntaments del Ripollès.

Descripció:

Ajuts al foment de projectes de desplegament de la fibra òptica a la comarca del Ripollès per part d’ajuntaments.

Cost previsible:

78.200,00 €.

Compartiu-ho amb:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page