Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment d’activitats públiques, d’interès social o promoció d’una finalitat pública comarcal

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment d’activitats públiques, d’interès social o promoció d’una finalitat pública comarcal