Contribuir activament a fer visible la feina de les dones en el camp de les ciències de la Terra, trencar estereotips de gènere entre la població i promoure la curiositat científica entre el públic femení, especialment infantil i juvenil a municipis amb poca densitat...