Informe sobre la implementació del protocol d’abordatge de les violències sexuals al Ripollès durant l’any 2021.