Transport públic
Ampliació del Sistema tarifari integrat al Ripollès

Ampliació del Sistema tarifari integrat al Ripollès

Des de l’1 de gener de 2015 el Ripollès està incorporat al sistema amb condicions especials al sistema tarifari integrat de l'Autoritat de transport metropolità de Barcelona. La integració tarifària permet que, pagant un únic...