Subvencions

Portada » Subvencions

Les subvencions són també una de les activitats del consell comarcal, en tant que constitueixen el mitjà legal per fomentar i col·laborar en totes les iniciatives sorgides en el territori.

SUBVENCIONS 2019

En aquest apartat podeu consultar tota la documentació relativa al Pla estratègic de subvencions del 2019.

📑 Pla estratègic de subvencions 2019

📑 Reglament de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès

 

SUBVENCIONS 2018

En aquest apartat podeu consultar tota la documentació relativa al Pla estratègic de subvencions del 2018.

 El termini per presentar l’acceptació de la subvenció (annex 3) s’acaba al cap d’un mes d’haver rebut la notificació de la concessió. I el termini per justificar les subvencions atorgades  (annexos 4 i 5) es clourà l’1 de juliol de 2019.

· Annex 3: Declaració d’acceptació de la subvenció (guardeu-lo abans d’omplir-lo)

· Annex 4: Compte justificatiu simplificat (guardeu-lo abans d’omplir-lo)

· Annex 5: Comunicació d’alta o modificació de dades del creditor (guardeu-lo abans d’omplir-lo)

📥 Presentació telemàtica de sol·licituds

 

ALTRES DOCUMENTS

📑 Document explicatiu sobre les subvencions per a associacions, entitats i escoles

· Pla estratègic de subvencions 2018

· Reglament de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès

· Bases de les subvencions (publicades al Butlletí Oficial de la Província)

 

Al desplegable següent trobareu els detalls principals de cada línia de subvenció:

Beneficiaris/àries

Les persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions privades, cooperatives, comunitat de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes o les activitats que motiven la concessió de la subvenció.

En el cas del programes 1.A, 1.B, i 1.E, queden excloses de manera expressa les administracions i entitats públiques.

Descripció:

  • Que es desenvolupin com a mínim en dos municipis de la comarca.
  • Que es desenvolupin en un únic municipi, però amb participació d’entitats, agents o associacions de més d’un municipi de la comarca.

Cost previsible:

Quantitat disponible fins a un màxim global de  6.500,00 €. Tanmateix, la quantia de cada subvenció atorgada en cap cas podrà ser superior a  400,00 €.

 

 

Beneficiaris/àries

Les persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions privades, cooperatives, comunitat de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes o les activitats que motiven la concessió de la subvenció.

En el cas del programes 1.A, 1.B, i 1.E, queden excloses de manera expressa les administracions i entitats públiques.

Descripció:

  • Que tinguin el suport de com a mínim dos ajuntaments de la comarca.

Cost previsible:

Quantitat disponible fins a un màxim global de 1.000,00 €. Tanmateix, la quantia de cada subvenció atorgada en cap cas podrà ser superior a 450,00 €.

 

Beneficiaris/àries

Les persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions privades, cooperatives, comunitat de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes o les activitats que motiven la concessió de la subvenció.

En el cas del programes 1.A, 1.B, i 1.E, queden excloses de manera expressa les administracions i entitats públiques.

Descripció:

  •  Activitats organitzades per una entitat de la comarca en algun municipi del Ripollès.
  •  Suposa una commemoració especial o bé que acull una activitat de caire comarcal, provincial, nacional o mundial

Cost previsible:

Quantitat disponible de fins a un màxim global de  4.000,00 €. Tanmateix, la quantia de cada subvenció atorgada en cap cas podrà ser superior a  600,00 €

 

Beneficiaris/àries

Les associacions de pares i mares d’alumnes o els centres educatius de la comarca del Ripollès. (Consultar el pdf adjunt “Bases pla estratègic” per informació més detallada)

Descripció:

  • Activitats organitzades pels centres d’ensenyament de la comarca del Ripollès en el marc del projecte “Ripollès: Territori Educador”, i que són: “Què en fem dels boscos?” “FER.CAT”, “Empresa Jove Europea”, “RENOWA’T” i/o “DESENDOLLA’T”

Cost previsible:

Quantitat disponible  fins a un màxim global de 1.000,00€. S’estableix un límit màxim d’ajuda per centre participant de 300 euros.

Beneficiaris/àries

Les persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions privades, cooperatives, comunitat de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes o les activitats que motiven la concessió de la subvenció.

En el cas del programes 1.A, 1.B, i 1.E, queden excloses de manera expressa les administracions i entitats públiques.

Descripció:

  •  Que es desenvolupin com a mínim en dos municipis de la comarca.
  •  Que es desenvolupin en un únic municipi, però amb participació d’entitats, agents o associacions de més d’un municipi de la comarca.

Cost previsible:

Quantitat disponible fins a un màxim global de  6.500,00 €. Tanmateix, la quantia de cada subvenció atorgada en cap cas podrà ser superior a  400,00 €

Beneficiaris/àries

Les associacions de pares i mares d’alumnes o els centres educatius de la comarca del Ripollès. (Consultar el pdf adjunt “Bases pla estratègic” per informació més detallada).

Descripció:

  •  Col·laborar en la implementació de cursets d’esquí dins de la comarca del Ripollès.

Cost previsible:

Quantitat disponible fins a un màxim global de 7.000,00 €

Compartiu-ho amb:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page