Pavimentació del camí de Neva a Fornells de la Muntanya

Portada » Consell » Contractes » Pavimentació del camí de Neva a Fornells de la Muntanya

Pavimentació del camí de Neva a Fornells de la Muntanya

Publicat el

Pavimentació del camí de Nevà a Fornells de la Muntanya

Aprovació inicial del projecte

Publicació aprovació inicial al BOP

Publicació aprovació incial al DOGC

Anunci de licitació

Publicació licitació BOP

Plec de clàusules administratives

Termini per presentar pliques fins al dia 25/03/2009 14:00 h

Obertura proposicions econòmiques 31/03/2009 12:00 h

Anunci d’adjudicació provisional

Anunci d’adjudiciació definitiva