Més de 3.700 actuacions en matèria de Salut per als municipis de la comarca

10 de juliol de 2009

Dipsalut, l’organisme autònom de salut pública de la Diptuació de Girona, va presentar el dijous 8 de juliol el seu Catàleg de Serveis als alcaldes del Ripollès. Dipsalut posa a disposició dels ajuntaments 20 programes amb més de 3.700 actuacions en els àmbits de protecció i promoció de la salut que pretenen donar suport i resposta a una part important de les obligacions municipals en salut pública.

Segons Enric Pérez, president del Consell, “aquestes eines facilitaran als ajuntaments poder complir la normativa que ens fixa l’Agència de Protecció de Salut i, alhora, permetran millorar la qualitat de vida de la població”.

Aquest catàleg de serveis entrarà en vigor una vegada s’hagi presentat formalment a tots els municipis gironins, cosa que Dipsalut està fent des de finals de juny i finalitzarà al llarg del juliol. Tal com el seu president, Josep Marigó, ha explicat als alcaldes del Ripollès, un cop formalitzada l’adhesió dels ajuntaments al catàleg, en podran sol·licitar els programes d’actuació que desitgin. Marigó ha afegit que “amb aquests programes, la Diputació s’acosta als municipis i els dóna la mà en un tema que fins ara els era difícil de desenvolupar perquè no tenien les eines adequades”.

Els programes s’engloben en dues àrees de treball: la de Protecció de la Salut, que contempla actuacions destinades a preservar la salut davant dels agents físics, químics i biològics com les de sanitat ambiental, d’aigües de consum humà o seguretat alimentària; i l’àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, que té la finalitat d’optimitzar els recursos públics en el desplegament dels programes, projectes i accions de salut pública d’àmbit municipal per promoure una major qualitat de vida. Aquesta àrea disposa de programes d’alimentació i activitat física, qualitat de vida, i assessorament i suport tècnic.

El catàleg també proposa la redacció i execució dels Plans Municipals de Salut Pública, per poder planificar totes aquestes accions, i posa a disposició dels municipis mitjans i petits que no tenen tècnic de salut propi, una Xarxa d’Agents de Salut Pública per ajudar a elaborar aquests plans.

Compartiu-ho amb: