Oficina Local d’Habitatge

Portada » Serveis » Habitatge » Oficina Local d’Habitatge

Oficina Local d’Habitatge

Publicat el

HABITATGE I MILLORA URBANA. Consulteu l’enllaç http://habitatge.gencat.cat/ca

 

Compra: http://habitatge.gencat.cat/ca/04_ambits_dactuacio/compra/

 

Lloguer: http://habitatge.gencat.cat/ca/04_ambits_dactuacio/lloguer/

 

BORSA DE LLOGUER COMARCAL

 

Consulteu l'apartat de Borsa de Lloguer Comarcal de la pàgina web de l'Oficina Municipald'Habitatge de Ripoll

 

Rehabilitació: http://habitatge.gencat.cat/ca/04_ambits_dactuacio/rehabilitacio/

 

REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HPO. Podeu consultar aquest enllaç:http://www.registresolicitants.cat/registre/paginas/02_Sghp.jsp