El Servei d’Ajut a Domicili del Consorci de Benestar Social del Ripollès atén 238 persones durant el 2011

22 de març de 2012

Segons el recull de dades publicat pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, de les 238 persones ateses, s’observa molta més incidència del SAD en les dones que en els homes, concretament, el Servei ha donat cobertura a 163 dones (68%) i a 75 homes (31%).

Segons les franges d’edat, el gruix principal de població se situa en la franja d’edat de 65 a 85 anys o més, on s’han atès un total de 208 persones.

 Franges d’edats

0-17 anys

18-64 anys

65-85 anys

Majors de 85 anys

Núm. persones

 

1

36

124

77

El col·lectiu amb el qual s’ha intervingut majoritàriament ha estat el de gent gran, amb un 87% d’actuacions realitzades. Per tant, representa un percentatge d’actuació molt elevat si es compara amb les actuacions efectuades amb el segon col·lectiu més nombrós, que és el de malalts psiquiàtrics, que representa el 6% de les actuacions.

El tipus d’intervenció que realitza el SAD consta de dues línies. Per una banda, la línia assistencial, de suport i ajuda en la realització de les activitats bàsiques de la vida diària (higiene, alimentació, vestit, transferència d’un lloc a un altre –d’una cadira de rodes al llit, per exemple-, etc.). Aquesta línia es dirigeix als col·lectius de la gent gran, de les persones amb discapacitat, dels malalts psiquiàtrics i d’altres grups amb situacions de necessitat. Per altra banda, la segona línia d’intervenció, de caire educatiu, es dirigeix als col·lectius de la família i de la infància i adolescència. El seu objectiu és reforçar les habilitats parentals així com fomentar l’autonomia dels infants i adolescents per exemple, ensenyant-los a preparar-se l’esmorzar, orientant-los a organitzar-se per a fer els deures, etc.

Per municipis, el major de nombre de persones ateses han estat veïns i veïnes de Ripoll (37), seguits dels de Campdevànol (25), Sant Joan de les Abadesses (15), Ribes de Freser (12) i Camprodon (7).

El preu mig del SAD ha estat de 3,25 €/hora durant l’any 2011. El preu màxim que pot pagar una persona per hora és de 16,25€/hora, mentre que pot convertir-se en un servei gratuït d’acord amb les rendes de les persones usuàries

Com a servei complementari  del SAD, s’ofereix el Servei d’Ajudes Tècniques a Domicili. El tipus d'ajudes demanades ha estat el següent: 2 grues, 3 llits articulats, 2 giratoris de banyera, 1 caminador, 1 seient de banyera i 1 cadira de dutxa.

 

Més informació: El Servei d’Ajut a Domicili (SAD), que s’ofereix des del Consorci de Benestar Social del Ripollès, ha atès 238 persones del Ripollès durant l’any 2011

Compartiu-ho amb: