Incidència de la vaga general

14 de novembre de 2012

El seguiment de la vaga al Consell Comarcal del Ripollès és del 9,8%. És a dir, 5 persones d'una plantilla de 51. Al Consorci de Benestar Social del Ripollès és del 15,38%. És a dir, 8 persones d'una plantilla de 52. I al Consorci Ripollès Desenvolupament no hi ha hagut seguiment. Pel que fa als serveis mancomunats que gestiona l'ens comarcal que puguin tenir afectació, com el transport escolar o la recollida de residus, tots han funcionat amb normalitat. A hores d’ara no és coneixement de cap incidència específica.

Compartiu-ho amb: