Dades sobre infància i adolescència en l’àmbit educatiu del Ripollès del curs 2012-2013

11 de gener de 2013

Aquest matí, el president del Consorci de Benestar Social del Ripollès, Miquel Rovira, ha donat a conèixer les dades sobre infància i adolescència en l’ambit escolar del Ripollès referents al curs 2012-2013.

Un recull de dades que realitza cada any a principi de curs el Consorci i que serveix de referència al departament d’Ensenyament. Enguany, per primer cop, s’han recollit dades dels 0 als 18 anys, amb la novetat dels reculls en llar d’infants, batxillerat i cicles formatius. Els informes, realitzats per cicles més un resum comarcal, es poden trobar al web www.cbsripolles.cat, a l’apartat d’ObservatoriDades sobre infància i adolescència.

Dades globals
El curs 2012-2013 hi ha hagut un total de 3.523 alumnes escolartitzats, 484 dels quals són immigrats. Això significa un 13,74%, un percentatge elevat en comparació amb la població total immigrada de la comarca, que es situa en un 8,6% (l’índex més baix de tot Catalunya).
Tenint en compte que el Ripollès és una de les comarques més envellides de Catalunya, les dades afavoreixen els arguments que valoren la immigració com a necessària per cobrir els intervals més baixos de la piràmide d’edats de la nostra comarca.

Així, en el 2n cicle d’infantil (3 a 5 anys) i a primària (6 a 12 anys) és quan trobem els percentatges més elevats d’alumnes immigrats, que representen el 17,06% del total en el primer cas i el 15,20% en el segon.

Ens trobem que aquests alumnes fins i tot asseguren la subsistència d’alguns centres, sobretot escoles rurals. Per exemple, en el cicle de primària (6 a 12 anys), a l’escola de Vilallonga de Ter hi ha un 60% d’alumnes immigrats; a la de Llanars, un 33,33% i a la de Sant Pau de Segúries, un 22,58%. Per contra als centres d’Ogassa i Vallfogona de Ripollès no hi ha cap alumne immigrat.

Una comarca sense “fracàs escolar”
Els alumnes que el curs 2011-2012 van acabar 6è de primària van ser 208 i els alumnes que aquest curs s’han matriculat a 1r d’ESO han estat 205. Només s’han “perdut” 3 alumnes.

D’altra banda, els alumnes que van acabar 4t d’ESO el curs passat van ser 203. I els que aquest curs han passat a 1r de Formació Professional han estat 94 i els que han passat a 1r de Batxillerat 109. La suma de tots dos és de 203, per tant, no s’ha “perdut” cap estudiant.

No sembla, si més no en aquest darrer any, que tingui sentit parlar de “fracàs escolar” (sense tenir en compte les notes obtingudes) al Ripollès.

Ús de menjador escolar
Pel que fa al servei de menjador, dels 3.523 alumnes escolaritzats, en fan ús 1.563, un 44,37%. A mesura que avancen els cicles educatius, l’ús del servei disminueix. A 2n cicle d’infantil (3 a 5 anys) l’utilizen un 52% dels alumnes i a primària (6 a 12 anys) un 55%.

L’ús del menjador per part d’alumnes immigrats és molt baix: 81 alumnes del total, és a dir, només un 5,18%.

Cicles Formatius de Formació Professional i Batxillerat
Per primer any des del Consorci s’han recollit dades d’aquest dos cicles educatius.

Pel que fa a Cicles Formatius de Formació Professional al Ripollès, el nombre de nois (113) supera gairebé tres vegades el nombre de noies (52). Si analitzem per cicles formatius, a Administració i Gestió hi trobem 19 noies i 6 nois, a Manteniment elecromagnètic 55 nois i 1 noia, mentre que els números s’equilibren a Cuina (16 nois i 13 noies) i a Pastisseria i Forneria (11 nois i 12 noies).

Pel que fa al Batxillerat al Ripollès, les noies (53,8%) superen els nois (46,2%) en nombre de matriculats, un total de 210. D’aquests, tan sols 16 alumnes són immigrats (un 7,61%).
 

Compartiu-ho amb: