L’Oficina del Consumidor atén 300 consultes i 90 reclamacions durant el 2012

15 de març de 2013

Avui divendres 15 de març se celebra el Dia Internacional dels Drets de les Persones Consumidores i des de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Ripollès es vol recordar als usuaris que siguin coneixedors dels seus drets i deures com a consumidors. Aprofitant l’efemèrida l’Oficina també vol donar a conèixer la seva tasca i donar les dades d’atenció del 2012.

En l’àmbit d’informació al consumidor es van atendre 331 consultes: 240 visites, 54 consultes telefòniques, 33 correus electrònics i 4 queixes rebudes per escrit. Un número que segueix la tendència creixent respecte dels anys anteriors: 299 consultes el 2011 i 293 el 2010.

Pel que fa a la gestió de reclamacions, al llarg del 2012 es van tramitar 91 reclamacions, 72 de les quals es van gestionar a través de mediació (se’n van resoldre 52) i 15 a través de l’arbitratge (totes relatives a participacions preferents). Com en anys anteriors, les més nombroses són en l’àmbit de la telefonia mòbil (23) i la telefonia fixa (15), mentre que com a novetat se’n van rebre 17 en l’àmbit dels serveis financers, bàsicament per qüestions relacionades amb participacions preferents amb Catalunya Caixa. Més lluny queden les relacionades amb el gas (8) i el llum (2).

El número de reclamacions rebudes s’acosta més al centenar de fa dos anys (2010) i creix respecte a les 72 de l’any anterior (2011).

En l’àmbit de la formació i l’educació en consum, l’Oficina del Consumidor ha realitzat tres sessions informatives: una sobre participacions preferents, una sobre consells a l’hora de comprar i una altra sobre arbitratge; també ha fet quatre tallers a les escoles sobre les regles del consum i drets i deures dels consumidors i ha fet difusió de material didàctic de consum i de la seva activitat.

Quant a les adhesions a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC), s’han fet 5 adhesions per part d’empreses i establiments del Ripollès.

Inspecció i control de mercat

Al llarg del 2012 s’han realitzat 140 actuacions inspectores a diferents establiments, empreses i comerços, la majoria per campanyes programades (presa de mostres, actes amb protocol i xarxa d’alerta).

Compartiu-ho amb: