El Consell demana projectes per reduir el cost del servei de recollida de residus al PUOSC 2013-2016

21 de març de 2013

El Consell Comarcal del Ripollès ha demanat tres projectes d’àmbit comarcal a la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya del 2013-2016. Les dues de més envergadura són de l’Àrea de Medi Ambient i estan destinades a reduir els costos del servei de recollida de residus als municipis de la comarca.

Per una banda, es poposa la construcció d’una planta de transferència de residus sòlids, que compta amb pressupost de 156.299 euros, i que es destinarà a emmagatzemar i acumular residus abans del seu trasllat. D’aquesta manera es podrien reduir considerablement els viatges que es realitzen actualment cap a les plantes gestores, amb la corresponent reducció de despeses i millora del servei. Es calcula que es podrien estalviar fins a 33.600 euros anuals en viatges del transport de la fracció resta a l’abocador d’Orís, d’envasos a la planta de Berga i de paper i cartró a la planta de Vic.

La planta es farà als terrenys on hi ha l’abocador clausurat del Ripollès, en terme municipal de Les Llosses.

D’altra banda, s’ha sol·licitat finançament per fer una instal·lació per eliminar mitjançant la deshidratació els lixiviats i les aigües brutes de l’abocador Ripollès-3, en terme municipal de Les Llosses. Es tracta de construir una planta d’evaporació que tindrà un cost de 750.000 euros.

Recordem que el lixiviat és el líquid produït quan l’aigua percola a través dels residus capaç d’acumular altes concentracions de contaminants orgànics i nitrogen amoniacal. Amb la construcció d’aquesta instal·lació es millorarà el servei de manteniment i conservació de l’abocador, ja que no s’hauran de portar els lixiviats a tractar en gestors autoritzats que es troben a 100 quilòmetres de la comarca. Un cop descomptat el cost d’explotació de la planta, es calcula que es podrien arribar a estalviar 89.577 euros anuals en transport i gestió de lixiviats i en transport d’aigües brutes.

Finalment, el Consell Comarcal del Ripollès ha demanat al PUOSC una partida per al manteniment i conservació de camins i senders, principalment de la xarxa Itinerànnia, per un import de 83.483,20 euros, repartits en 20.870,80 euros anuals.

Compartiu-ho amb: