El ple aprova un pressupost “realista” de 7,6 M d’euros

19 de novembre de 2014

El ple del Consell Comarcal del Ripollès va aprovar, ahir al vespre, un pressupost de 7.600.000 milions per a l’exercici del 2015, un 0,68% inferior al de l’exercici actual (7.652.400 euros). El president, Miquel Rovira, va explicar que es tracta d’uns números “realistes d’acord amb els recursos econòmics previstos”. Va recordar que el Consell depèn d’unes fonts de finançament finalistes (Generalitat, Diputació o ajuntaments) que han minvat molt. “Per això hem hagut d’ajustar també la despesa”.

El president va destacar que hi ha poc marge de maniobra i que els esforços s’han centrat, un any més, a destinar una partida extraordinària de 32.500 a temes socials. Diners que, com l’any passat, provindran en bona part de romanent de tresoreria de l’exercici en curs (uns 25.000 euros), i de la reducció de les assignacions als grups polítics i de les indemnitzacions a càrrecs electes (uns 7.500 euros), i que el Consorci de Benestar Social del Ripollès dedicarà, sobretot, a complementar ajuts de menjador escolar per als nens i nenes que més ho necessiten.

Rovira va destacar, en el capítol d’ingressos, el manteniment general de taxes i la rebaixa d’algunes per a famílies amb dificultats socioeconòmiques. I, en el capítol d’inversions, va fer menció de la partida de 95.000 de Territori i Sostenibilitat per a la millora de camins. Una partida que no arribava des de feia unes quatre anualitats.

El pressupost va ser aprovat amb els vots favorables dels consellers comarcals de l’equip de govern (CiU), les dues conselleres comarcals d’ERC presents al ple i un conseller comarcal del PSC, mentre que els altres quatre consellers del PSC es van abstenir. Per Núria López (PSC), “creiem que és un pressupost raonable, per això no hi votem en contra, però no s’ajusta ben bé al que nosaltres faríem amb el poc marge que hi ha, per això ens abstenim”.

 

Aprovació de modificacions d’estatuts per l’adaptació a la LRSAL

El ple del Consell també va aprovar la modificació dels estatuts de diferents entitats (el Consorci Ripollès Desenvolupament, el Consorci de les Vies Verdes de Girona, el Consorci del Ter i el Consorci Servei Recaptació Cerdanya Ripollès) per adaptar-los a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).

El PSC es va abstenir en l’aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci Ripollès Desenvolupament. Segons Enric Pérez, “no volem posar pals a les rodes, però creiem que no es recullen algunes propostes, que presentarem en forma d’al·legació, per acabar de garantir la viabilitat econòmica i que sigui un ens molt participat i participatiu”. El conseller de dinamització econòmica, Josep Coma, va agrair les aportacions, va dir que hi estaven d’acord i que, o bé  ja es recolliran en el reglament de règim intern de què es dotarà el Consorci quan esdevingui a Agència, a partir de 2015, o en una nova modificació d’estatuts.

 

Mocions per reclamar inversions al Ripollès i la millora de la cobertura a Molló

El ple del Consell també va rebutjar les previsions dels Pressupostos generals de l’Estat de l’any 2015 en inversions a la comarca i va reclamar al Govern estatal l’execució d’inversions urgents per al Ripollès com les millores a la N-152, de la N-260, del túnel de Toses i el desdoblament de la via de ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà, i la seva inclusió en els pressupostos per al 2016.

El Consell també va donar suport a la moció ja aprovada per l’Ajuntament de Molló en relació als problemes de cobertura de telefonia mòbil al municipi.

 

Campelles demana la regulació de la recollida de bolets

En el torn de precs i preguntes, Carme Freixa (ERC) va demanar la participació dels ajuntaments a l’hora d’escollir els camins que cal arranjar amb la partida de Territori i Sostenibilitat. D’altra banda, (PSC), alcalde de Campelles, va demanar la reactivació del debat sobre la regulació de la recollida de bolets a la comarca ja que aquesta temporada s’han reproduït els problemes de cada any al seu terme municipal. Ambdues peticions van rebre el suport de la resta de consellers comarcals.

Compartiu-ho amb: