SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Portada » SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA

SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS

El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei d’assistència als municipis inclosa la prestació de les funcionsreservades a funcionaris amb habilitació estatal
 
El Servei d’Assistència Tècnica encomanades les tasques d’assessorament i cooperació als municipis que hosol·licitin en matèria d’assistència tècnica d’obres i serveis. Es presten també les funcions d’arquitecte municipal ienginyer superior a través del personal funcionari del Consell Comarcal del Ripollès.