Categoria: Contractes

Portada » Consell » Archive by Category "Contractes"

subministrament d’una furgoneta per a transportar gossos

Subminsitrament d’una furgoneta per transportar gossos amb destinació al servei públic de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès Anunci d’adjudicació provisional Anunci d’adjudicació definitiva

Concessió de gestió del servei públic de recollida de gossos abandonats a la comarcal del Ripollès

Gestió del servei públic de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès Plec anunci de licitació BOP Termini de presentació d’ofertes: 22 de març de 9 a 14 hores obertura del sobre 2: 29 de març a les 12 hores Anunci d’adjudicació provisional

Subministrament de formigó amb desti a la pavimentació de camins rurals de la comarca del Ripollès exercici 2009

Subministrament de formigó amb destí a la pavimentació de camins rurals de la comarca del Ripollès, exercici 2009 plec de clàusules administratives anunci de licitació Anunci de licitació DOUE Anunci de licitació BOE Anunci de licitació BOP termini de presentació d’ofertes: 11/03/2010 fins a les 14:00 hores Obertura del sobre 2: 17/03/2010 12:00 hores adjudicació […]

Pavimentació del camí de Neva a Fornells de la Muntanya

Pavimentació del camí de Nevà a Fornells de la Muntanya Aprovació inicial del projecte Publicació aprovació inicial al BOP Publicació aprovació incial al DOGC Anunci de licitació Publicació licitació BOP Plec de clàusules administratives Termini per presentar pliques fins al dia 25/03/2009 14:00 h Obertura proposicions econòmiques 31/03/2009 12:00 h Anunci d’adjudicació provisional Anunci d’adjudiciació […]

Servei de manteniment xarxa informatica del Consell Comarcal

Servei de manteniment de la xarxa informàtiva del Consell Comarcal del Ripollès Consulta plec de clàusules administratives Consulta Annex I plec del Plec de clàusules administratives Consulta plec tècnic Consulta anunci de licitació Consulta anunci provisional d’adjudicació Consulta anunci d’adjudicació definitiva

1/212